Vloeronderhoud volgens VSR

Onderstaande Publicaties van VSR (Vereniging Schoonmaak Research - het platform voor professioneel schoonmaken) zijn gebaseerd op literatuur en wetenschappelijke onderzoeken over vloeronderhoud van de afgelopen decennia. De uitgaven bieden een compleet beeld van schoonmaakmethoden, -middelen, -machines en -materialen.

 Onderstaande Publicaties van VSR (Vereniging Schoonmaak Research - het platform voor professioneel schoonmaken) zijn gebaseerd op literatuur en wetenschappelijke onderzoeken over vloeronderhoud van de afgelopen decennia. De uitgaven bieden een compleet beeld van schoonmaakmethoden, -middelen, -machines en -materialen.

Zeker de helft van de omzet en werkzaamheden in de schoonmaak gaat naar vloerschoonmaak en -onderhoud. Voor een schoonmaakbedrijf of -dienst is het belangrijk om dat in één keer goed en efficiënt uit te voeren. Voor de facilitair manager is het belang zo mogelijk nog groter, want over de totale levensduur van een vloer gaat ruwweg 85 procent van de kosten naar schoonmaak.
 

‘De vakkennis verdwijnt steeds meer uit de branche’
Maar wordt dat geld wel effectief besteed? VSR noteerde enkele opmerkingen onder deskundigen die bij elkaar kwamen ten behoeve van de totstandkoming van Vaknieuws 7 Onderhoud Harde Vloeren: ‘De vakkennis verdwijnt steeds meer uit de branche’. En: ‘Uit misplaatste bezuinigingsdrift wordt het onderhoud van de vloer steeds vaker uitgesteld.’

Gevolg is volgens die deskundigen dat bij overname van een pand de vloer steeds vaker in deplorabele staat is en er grove ingrepen zoals recoaten nodig zijn om de vloer te herstellen – als dat al mogelijk is. Dat is pas duur.

Reden voor VSR om uitgebreid onderzoek te doen naar effectief en efficiënt schoonmaakonderhoud van harde vloeren – en dat heeft VSR dan ook gedaan, getuige de literatuurlijst in Vaknieuws 7.
 

Tapijt
Tapijt is een vloerbedekking, gemaakt uit textielvezels en daarom in belangrijke mate
afwijkend van alle andere vloerbedekkingen zoals steen, hout en vinyl, zowel wat betreft
het vervaardigen; als het uiterlijk en de specifieke eigenschappen.

De 3-dimensionale structuur van tapijt houdt vuil meer vast dan gladde oppervlakken.
In principe komt in tapijt elk type vuil voor dat wij kennen. Een groot deel van de vervuiling verdwijnt tussen de poolgarens en is daardoor minder zichtbaar dan bij harde vloerbedekkingen.

Dit nodigt daarom niet direct uit tot schoonmaken. Als een tapijt zichtbaar vervuild is wil dit zeggen dat het tapijt vanaf de tapijtbodem volledig gevuld is met vuil. Onderzoek van VSR heeft aangetoond dat na verloop van tijd tapijt bijna voor 90 procent is
gevuld met vuil en dat bij eenvoudige dagelijkse reiniging daarvan slechts een beperkte hoeveelheid vuil wordt weggehaald.
 

Minder snel vermoeid
We vroegen aan Piet Reyneveld wat volgens hem de voor- en nadelen van tapijt ten opzichte van harde vloeren zijn. Reyneveld, lid van de technische commissie van VSR, was bij zowel de totstandkoming van Vaknieuws 7 Onderhoud van Harde Vloeren als bij het schrijven van Vaknieuws 6 Tapijtreiniging zeer nauw betrokken.
 

  • Sfeer: Tapijt is een sfeerbrenger. In een ruimte waar tapijt ligt voelt men zich behaaglijker. Dit bevordert de arbeidsprestatie. Omdat tapijt een verende ondergrond is zal diegene die er over loopt minder snel vermoeid raken.
  • Fysica: Tapijt is een goede warmte-isolator. De warmte in een ruimte zal minder makkelijk wegvloeien naar de ondergrond. De koude van de vloer wordt door het tapijt tegengehouden; men houdt dus warme voeten.
  • Geluid: Daarnaast is tapijt een goede geluidisolator. Het dempt het atmosferische geluid in een ruimte. Er is minder nagalm en het is daardoor minder vermoeiend voor een spreker. Ook voor de toehoorders is het minder vermoeiend om gedurende langere tijd naar een spreker te luisteren. Tevens isoleert tapijt het contactgeluid. In een gebouw met meerdere etages hoor je de personen boven je niet lopen.
  • Economie: Tapijt is in aanschaf duurder dan bijvoorbeeld linoleum, maar de exploitatiekosten zijn meestal lager: af en toe stofzuigen en vlekken verwijderen en een enkele keer grondig reinigen. Dit in tegenstelling tot het onderhoud van harde vloeren, die je dagelijks moet wissen; één keer per week moet moppen en periodiek grondig moet schrobben. De meerkosten van de aanschaf van tapijt worden zo op termijn terug verdiend.

Het voordeel van harde vloeren is dat ze minder slijten en dus minder snel vervangen moeten worden. Ook zijn ze minder gevoelig voor beschadigingen en verkleuringen. Ze zijn klamvochtig en nat te reinigen en dus ook nat te desinfecteren. Desinfecteren bij tapijt gaat niet. Wel is het zo dat micro-organismen in tapijt zich minder snel kunnen verplaatsen en minder snel groeien.

Vuil uit tapijt verwijderen

  • met behulp van mechanische kracht met stofzuiger of rolveger;
  • oplossen fysisch, dit geeft een heldere oplossing;
  • absorberen zoals bij poederreiniging, of met tissuepapier;
  • oxideren vuil weg bleken zodat het niet meer zichtbaar is;
  • bacteriologische omzetting met behulp van enzymen;
  • verzepen met behulp van alkaliën worden vetten omgezet in wateroplosbare stoffen.

Dit artikel is samengesteld met teksten uit VSR Vaknieuws 6 en 7; Tapijtreiniging en het door Anton Duisterwinkel geschreven Onderhoud van Harde Vloeren.

Vragen of opmerkingen? Laat hier een reactie achter